Wydawca treści Wydawca treści

Sposób dystrybucji e-faktur

Sposób dystrybucji e-faktur

Procedura odbierania faktury wystawionej przez jednostkę Lasów Państwowych opisana została w pliku: Odbieranie faktur elektronicznych przez klientów PGL LP.

Rozwiązanie to  umożliwia  skuteczne odnotowanie w  PGL  LP  faktu pobrania e-faktury  przez odbiorców a tym samym wypełnia wymagania dotyczące przesyłania w formie elektronicznej faktury korygującej.

Treść maila zawierającego link do faktury  jest następująca:

Informujemy, że została dla Państwa wygenerowana faktura elektroniczna.

Fakturę można pobrać pod adresem:

https://efaktury.lasy.gov.pl/............................

przez 30 dni od wysłania tej wiadomości.

Pobranie faktury poprzez link stanowi jednocześnie potwierdzenie jej dostarczenia do odbiorcy.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Informatyki LP w zakładce INFORMACJE lub bezpośrednio pod adresem:

http://www.zilp.lasy.gov.pl/sposob-dystrybucji-e-faktur

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

Korespondencję prosimy kierować na adres: .....@.......

UWAGA:

Faktury rzeczywiste zawierają link do pobierania z adresu:

https://efaktury.lasy.gov.pl/eFaktury/getfile?id=.....

 

Faktury wysyłane ze środowisk testowych (do celów testowych) będą zawierać linki do pobierania z jednego z adresów:

https://efaktury.lasy.gov.pl/eFakturyTest/getfile?id=......

https://efaktury.lasy.gov.pl/eFakturyPTest/getfile?id=.....

 

Faktur pobranych z adresów ze środowiska testowego nie należy traktować jako faktur rzeczywistych.

Poniżej załączona do pobrania dokumentacja techniczna:

UWAGA:

Problemy techniczne z odbiorem e-faktur proszę zgłaszać do serwisu technicznego na adres e-mailowy: efaktury-lp@zilp.lasy.gov.pl

W treści wiadomości prosimy o podanie:

  • nazwy firmy
  • nazwiska osoby zgłaszającej problem
  • kontaktu