Wydawca treści Wydawca treści

Historia Zakładu

Zakład Informatyki Lasów Państwowych powstał w 2004 r. na mocy Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r.  jako jednostka organizacyjna o zasięgu krajowym.

Głównym zadaniem Zakładu było świadczenie szeroko pojętych usług informatycznych na rzecz Lasów Państwowych. Do roku 2012 siedziba  Zakładu mieściła się  Nowym Bedoniu na terenie Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych. Z dniem 4 czerwca, na mocy Zarządzenia Nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, siedziba Zakładu została przeniesiona do Sękocina Starego.

W ramach świadczenia usług informatycznych Zakład Informatyki Lasów Państwowych realizował zadania związane z opracowywaniem dokumentacji analitycznych do modyfikacji Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) i nowych aplikacji. Wykonywał oprogramowanie działające w środowisku webowym, zajmował się konserwacją wybranych składników SILP, realizował zakupy sprzętu i oprogramowania na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz realizował inne zadania zlecane na bieżąco  przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. W 2007 r. zespół autorski Zakładu Informatyki Lasów Państwowych otrzymał nagrodę im. Adama Loreta za wybitne osiągnięcia innowacyjno-racjonalizatorskie w postaci aplikacji „Portal Leśno-Drzewny" obsługującej ofertową sprzedaż drewna za pośrednictwem sieci Internet.

 

Dotychczasowi Dyrektorzy Zakładu to:

  1. Stanisław Kostka Wisiński (lata: 2004 – 2009)
  2. Mariusz Dobrowolski (lata: 2009 – 2012)
  3. Piotr Smiatacz (lata: 2012 – 2021)
  4. Dariusz Gąsiorowski (lata: 2021 – obecnie)