Biuro ZILP w Sękocinie Starym Biuro ZILP w Sękocinie Starym

Siedziba Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
+48 22 270 71 00, IP: 1828100
fax + 48 22 468 09 51

Sękocin Stary,
ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

NIP: 7282511300

REGON: 473215760

Dyrektor
Dariusz Gąsiorowski
IP 1828121
Zastępca Dyrektora
Paweł Szetela
Główny Księgowy
Aleksandra Butrym-Piłka
+48 515 153 414

DC - Samodzielne stanowisko ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
Tel.: +48 885 150 177

DK - Księgowość, kadry

Jolanta Więciorek
Starszy specjalista ds. księgowości
Tel.: IP: 1828611, +48 22 270 71 11, + 48 600 205 281
Paweł Wojtkowski
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: +48 600 205 298
Dominika Zdziebczyńska-Dobrzyńska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: IP: 1828613, +22 270 71 13,+ 48 603 205 924
Magdalena Sznurowska
Starsza księgowa
Tel.: IP: 1828614, +48 607 610 885
Beata Cichowicz
Starsza księgowa
Tel.: + 48 607 310 470
Adrianna Szlassa
Specjalista ds. księgowości
Tel.: +48 885 150 168

K - Kancelaria, administracja i BHP

Dorota Żurek
Kierownik zespołu Kancelaria
Tel.: IP: 1828100, +48 270 71 00, +48 885 150 170
Marta Płużyczka
Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych
Tel.: IP: 1828592, +48 22 270 71 92, +48 600 205 282

DZ - Zespół ds. zamówień publicznych

Michał Lachowski
Kierownik zespołu ds. zamówień publicznych.
Tel.: +48 605 205 884

ZW - Zespół ds. projektowania, budowy i wdrażania systemów informatycznych

Michał Dobrzyński
Kierownik zespołu ds. projektowania, budowy i wdrażania systemów informatycznych
Tel.: +22 270 71 81; +48 885 150 171, IP: 1828581
Mariusz Dobrowolski
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828560, +48 600 205 284
Ewa Pirogow
Starszy specjalista ds. testów i wdrożeń oprogramowania
Tel.: IP: 1828587; +22 270 71 87, +48 603 205 675
Maria Surewicz-Żurawel
Starszy specjalista ds. Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: IP: 1828585, +22 270 71 85; +48 515 153 541
Adam Rybicki
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828580, +48 22 270 71 80, +48 607 310 393
Michał Matraszek
Analityk systemów informatycznych
Tel.: + 48 885 150 169
Patryk Waraksa
Specjalista ds. projektów informatycznych
Tel.: +48 600 205 295
Elżbieta Filochowska
Analityk systemów informatycznych
Tel.: +48 605 205 839
Bartosz Zaremba
Specjalista ds. projektów informatycznych

ZU - Zespół ds. utrzymania systemów, infrastruktury oraz bezpieczeństwa informatycznego

Bartosz Zabłocki
Kierownik zespołu ds. utrzymania systemów, infrastruktury oraz bezpieczeństwa informatycznego
Tel.: IP: 1828591, +48 22 270 71 91, +48 605 502 545
Katarzyna Maroszek
Starszy specjalista ds. serwisów internetowych
Tel.: IP: 1828595, +48 22 270 71 95, +48 885 150 167
Łukasz Sawa
Starszy Specjalista ds. stron internetowych
Tel.: IP: 1828597, +48 22 270 71 97, +48 603 205 384
Piotr Szwarc
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828593; +22 270 71 93; +48 603 201 022
Tomasz Stankiewicz
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828598; + 22 270 71 98; +48 603 205 220
Michał Cofalski
Administrator narzędzi informatycznych
Tel.: IP: 1828594, +48 22 270 71 94, +48 600 205 297

ZK - Zespół Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej

Michał Kowalski
Starszy specjalista ds. Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej
Tel.: IP: 1828596, +48 22 270 71 96, +48 600 238 963

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
Tel.: IP: 1828100, +48 270 71 00, +48 885 150 177