Biuro ZILP w Sękocinie Starym Biuro ZILP w Sękocinie Starym

Siedziba Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
+48 22 270 71 00, IP: 1828100
fax + 48 22 468 09 51

Sękocin Stary,
ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

NIP: 7282511300

Dyrektor
Piotr Smiatacz
IP 1828121

DC - Samodzielne stanowisko ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
Tel.: +48 885 150 177

DK - Księgowość, kadry

Jolanta Więciorek
Główny Księgowy
Tel.: IP: 1828611, +48 22 270 71 11, + 48 600 205 281
Hubert Mierzejewski
Starszy specjalista ds. kadr i płac
Tel.: IP: 1828612, +48 22 270 71 12, + 48 600 205 298
Dominika Zdziebczyńska-Dobrzyńska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: IP: 1828613, +22 270 71 13,+ 48 603 205 924
Magdalena Sznurowska-Cymerman
Starsza księgowa
Tel.: IP: 1828614, +48 607 610 885
Beata Cichowicz
Starsza księgowa
Tel.: + 48 607 310 470
Adrianna Szlassa
Księgowy
Tel.: +48 885 150 168

K - Kancelaria, administracja i BHP

Dorota Żurek
Kierownik zespołu Kancelaria
Tel.: IP: 1828100, +48 270 71 00, +48 885 150 170
Marta Płużyczka
Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych
Tel.: IP: 1828592, +48 22 270 71 92, +48 600 205 282

DZ - Zespół ds. zamówień publicznych

Michał Lachowski
Kierownik zespołu ds. zamówień publicznych.
Tel.: +48 605 205 884

ZI - Zespół ds. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych

Tomasz Grudziński
Kierownik zespołu ds. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych

ZB - Zespół ds. budowy systemów informatycznych

Marcin Olejniczak
Kierownik zespołu ds. budowy systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828553; +48 22 270 71 53, + 48 668 521 398

ZW - Zespół ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych

Michał Dobrzyński
Kierownik zespołu ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych
Tel.: +22 270 71 81; +48 885 150 171, IP: 1828581
Mariusz Dobrowolski
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828560, +48 600 205 284
Justyna Makowska
Projektant systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828583, +48 22 270 71 83, +48 600 205 289
Ewa Pirogow
Specjalista ds. testów i wdrożeń
Tel.: IP: 1828587; +22 270 71 87, +48 603 205 675
Katarzyna Derek
Specjalista ds. testów i wdrożeń oprogramowania
Tel.: IP: 1828586, + 22 270 71 86; + 48 669 504 540
Maria Surewicz-Żurawel
Specjalista ds. Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: IP: 1828585, +22 270 71 85; +48 515 153 541
Adam Rybicki
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828580, +48 22 270 71 80, +48 607 310 393
Łukasz Celeda
Starszy referent
Tel.: +48 603 205 879
Michał Matraszek
Analityk systemów informatycznych
Tel.: + 48 885 150 169
Elżbieta Filochowska
Analityk systemów informatycznych
Tel.: +48 605 205 839
Krystyna Falkowska-Flak
Specjalista ds. wsparcia z zakresu kadr i płac
Tel.: 515153414

ZS - Zespół ds. rozwoju i utrzymania elektronicznych systemów sprzedaży drewna i pomocy publicznej

Cezary Godziszewski
Kierownik zespołu ds. rozwoju i utrzymania elektronicznych systemów sprzedaży drewna i pomocy publicznej
Tel.: IP: 1828530, nr zew. +48222707130
Katarzyna Dzięgielewska
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828531, nr zew. +48222707131

ZU - Zespół ds. utrzymania systemów informatycznych

Michał Cofalski
Kierownik zespołu ds. utrzymania systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828594, +48 22 270 71 94, +48 600 205 297
Katarzyna Maroszek
Specjalista ds. Danych Stałych Globalnych SILP
Tel.: IP: 1828595, +48 22 270 71 95, +48 885 150 167
Teresa Lach
Projektant systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828590, +48 22 270 71 90, +48 600 205 291
Michał Kowalski
Starszy specjalista ds. KCIK
Tel.: IP: 1828596, +48 22 270 71 96, +48 600 238 963
Łukasz Sawa
Specjalista ds. stron internetowych
Tel.: IP: 1828597, +48 22 270 71 97, +48 603 205 384
Piotr Szwarc
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828593; +22 270 71 93; +48 603 201 022
Tomasz Stankiewicz
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828598; + 22 270 71 98; +48 603 205 220
Bartosz Zabłocki
Specjalista ds. administracji SILP
Tel.: IP: 1828591, +48 22 270 71 91, +48 605 502 545

Zespół ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Mariusz Dobrowolski
Przewodniczący
Tel.: 600205284
Katarzyna Osińska
Koordynator
Tel.: 601921066
Falkowska-Flak Krystyna
Członek
Tel.: 468310175
Górka Wojciech
Członek
Tel.: 876419002
Hoffer Irena
Członek
Tel.: 694449436
Kędziora Elżbieta
Członek
Tel.: 881081468
Lis Katarzyna
Członek
Tel.: 664050007
Linhard Stanisława
Członek
Tel.: 915790950
Olejnik Ewa
Członek
Tel.: 943512517
Pranke Wojciech
Członek
Tel.: 600221122
Stańkowska Aneta
Członek
Tel.: 603420870
Wielkowska Celina
Członek
Tel.: 297429526
Zeller Marek
Członek
Tel.: 227845636
Krzyżanowski Jacek
Członek
Tel.: 523817380

Zespół ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych

Rząsa Leszek
Przewodniczący
Tel.: 616684484
Brak Andrzej
Członek
Tel.: 510068611
Brudziński Rafał
Członek
Tel.: 697837820
Kyc Piotr
Członek
Tel.: 713771709
Pardus Wojciech
Członek
Tel.: 583212224
Witosza Witold
Członek
Tel.: 794734006
Socha Grzegorz
Członek
Tel.: 661121382

Zespół ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

Cezary Godziszewski
Przewodniczący
Tel.: Tel.: IP: 182 85 30; +22 270 71 30; +48 600 205 295
Witold Cichowicz
Koordynator
Tel.: 22 25898208
Dudek Arkadiusz
Członek
Tel.: 326094561
Dzięgielewska Katarzyna
Członek
Tel.: Tel.: IP: 182 85 31; +22 270 71 31;
Mendyk Michał
Członek
Tel.: 672124844
Pelcner Marcin
Członek
Tel.: 612971349
Rojek Przemysław
Członek
Tel.: 895210152
Sobol Tomasz
Członek
Tel.: 126305217
Świca Tomasz
Członek
Tel.: 815327031

Zespół ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych

Winkowski Modest
Przewodniczący
Tel.: 616684470
Osińska Katarzyna
Koordynator
Tel.: 601921066
Filochowska Elżbieta
Członek
Tel.: 605205839
Filoda Jan
Członek
Tel.: 672551825
Kowalczyk Hubert
Członek
Tel.: 914328782
Matuszak Krzysztof
Członek
Tel.: 612936425
Wysocki Józef
Członek
Tel.: 552439480

Zespół ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego

Andrzejewski Artur
Przewodniczący
Tel.: 583212297
Marek Wirowski
Koordynator
Tel.: 600205293
Dańczyszyn Andrzej
Członek
Tel.: 296795221
Fabrowski Michał
Członek
Tel.: 616684472
Gubała Michał
Członek
Tel.: 603880282
Kuczyński Przemysław
Członek
Tel.: 943726373
Rutkowski Marcin
Członek
Tel.: 600071989
Szczygielski Paweł
Członek
Tel.: 857312870
Włodarczak Maciej
Członek
Tel.: 618137791

Zespół ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne)

Tomasz Mańkowski
Przewodniczący
Tel.: 914328725
Witold Majsterkiewicz
Koordynator
Tel.: 608088901
Łukasz Adamczyk
Członek
Tel.: IP: 1118571
Gorczyński Łukasz
Członek
Tel.: 609094141
Lach Marcin
Członek
Tel.: 583212293
Mankiewicz Tomasz
Członek
Tel.: 672124844
Osiński jacek
Członek
Tel.: 91 432 87 25
Żak Łukasz
Członek
Tel.: 606725873

Inspektor Ochrony Danych

Krokowska Agnieszka
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
Tel.: IP: 1828100, +48 270 71 00