Wydawca treści Wydawca treści

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej EKP.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO

Aplikacja dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do korzystania z aplikacji.

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

  • danych technicznych urządzenia,
  • pamięci wewnętrznej,
  • mikrofonu,
  • lokalizacji,
  • kontaktów,
  • aparatu fotograficznego.
  • odbieranie powiadomień np. PUSH

W celu m.in.:

  • umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników i przesłania im spersonalizowanej informacji
  • wykonywania wpisów do książki polowań
  • składania meldunków z polowania

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wymagań technicznych dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z których korzysta aplikacja znajdują się w instrukcjach obsługi producenta Android.

Aplikacja mobilna może zbierać dane osobowe i informacje o aktywności przy pomocy których możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Informatyki Lasów Państwowych z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21C, 05-090 Sękocin Stary, tel.: +48 22 270 71 00, adres e-mail: biuro@zilp.lasy.gov.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę Krokowską;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@zilp.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 22 270 71 00.

Użytkownik instalując aplikację mobilną jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.zilp.lasy.gov.pl/rodo