Aktualności Aktualności

Środowisko e-learning LP

Środowisko e-learning LP dostępne pod adresem https://elearning.lasy.gov.pl (Link).

Logowanie do platformy e-learningowej odbywa się za pomocą loginów i haseł domenowych.

UWAGA: W przypadku logowania się spoza sieci LP, wymagany jest VPN.