Wydawca treści Wydawca treści

e-Rejestr Gruntów

Internetowy rejestr sprzedawanych, zakupionych i zamienionych gruntów w jednostkach Lasów Państwowych

UWAGA!!! Logujemy się dopiero po uruchomieniu programu przyciskiem poniżej. Aby móc korzystać z tej aplikacji Twoja przeglądarka musi mieć aktywną obsługę JavaScript oraz wyłączoną blokadę wyskakujących okien. Jak to zrobić? (Link)
 
Aplikacja była testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0 lub nowsza oraz Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza.
 
Aplikacja dostępna jest w sieci WAN LP.  


Przycisk/Odsyłacz do E-Rejestr Gruntów

Przed uruchomieniem aplikacji zalecane jest zapoznanie się z filmem Pomocy (aktualnym na moment powstania aplikacji).

Do jego otwarcia konieczne jest posiadanie wtyczki do obsługi technologii Flash, którą można pobrać z odsyłacza Strona Adobe Flash (Link).

Pomoc w formie filmu online (Link)

Filmy pomocy można również zapisać na dysku i obejrzeć np. w programie Swiff Player (Link)

Pomoc offline (do pobrania) (Link)

Lista zmian w najnowszej wersji aplikacji oraz informacja dotycząca generowania Raportów znajdują się w Uwagach na dole tej strony. 

Zgłaszanie problemów

W przypadku problemów (również w przypadku problemów z loginem i hasłem) prosimy o zapis zgłoszenia w SZBiM (Link) lub bezpośredni kontakt mailowy do: Sebastian Pluciennik (Link).

W przypadku problemów merytorycznych prosimy o kontakt mailowy do: Łukasz Przypaśniak (Link)

Uwagi:

Zmiany w aplikacji e-Rejestr Gruntów

Lista zmian w aplikacji w stosunku do stanu widocznego na filmie:

1. Dotyczące wszystkich modułów:

- Do działki ewidencyjnej można przypisać kilka rodzajów zabudowy.
- Do działki ewidencyjnej można przypisać kilka kategorii użytków.
- Do kategorii użytku można przypisać kilka adresów leśnych.
- Dodano możliwość usuwania działki ewidencyjnej.
- Użytkownicy widzą tylko dane własnych operacji sprzedaży, zakupu i zamiany oraz jednostek podległych.
- Każda operacja na danych (wprowadzanie, zmiana) musi zostać ZATWIERDZONA - w przeciwnym wypadku aplikacja może zwracać błędy.

2. Dotyczące Słownika klientów:

- W związku z zarządzeniem DGLP nr 74 z 20.09.2022 r. należy założyć klienta o treści pola nazwisko: „osoba fizyczna” w pozostałych wymaganych polach wprowadzić znak „-„. Klienta należy używać przy wprowadzaniu transakcji których stronami  były osoby fizyczne. Dla osób prawnych, samorządów itp. należy wprowadzać pełne dane.
- Dodano pole Nr SILP - jest to numer adresowy klienta w lokalnej bazie SILP.
- Zniesiono wymagalność pól NIP i PESEL.
- Zniesiono globalny słownik klientów - każdy użytkownik dodaje (i widzi tylko) własnych klientów. 

Generowanie raportów

Raporty - z uwagi na skomplikowane operacje na bazie danych, niezbędne do ich przygotowania (na każde żądanie użytkownika) - generują się dość długo. Proces ten może trwać nawet kilka minut, proszę więc o cierpliwość!

Edycja i usuwanie zarejestrowanej operacji

Zgodnie z przyjętymi założeniami edycja i usuwanie zarejestrowanej operacji sprzedaży, zakupu lub zamiany nieruchomości jest możliwe JEDYNIE do 20 stycznia roku następnego po roku danej operacji.
Proszę więc uważnie rejestrować dane!

Zmiana pola "Numer decyzji"

Na wniosek użytkowników w polu "Numer decyzji" zwiększono możliwą da zapisania ilość znaków na 30, dostosowując ją tym samym do liczby znaków w decyzji wydawanych przez Ministra Środowiska.