Praca Praca

Programista - nabór zewnętrzny

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko Programisty.

Administrator systemu - nabór wewnętrzny

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko Administratora systemu.

Specjalista ds. projektów informatycznych - nabór wewnętrzny

Zakład Informatyki Lasów Państowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko specjalisty ds. projektów informatycznych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy