Wydawca treści Wydawca treści

Aplikacje leśniczego

Zakład Informatyki Lasów Państwowych tworzy i utrzymuje oprogramowanie rejestratora leśniczego.

Od końca 2015 r. jest rozwijana aplikacja Leśnik+, która uruchamiana jest na smartfonach z systemem Android. W 2018 r. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, w ramach projektu Leśnik+, rozpoczął budowę aplikacji mapowej Mapa+ przy użyciu bibliotek ArcGIS firmy ESRI. Oba rozwiązania zostały udostępnione do powszechnych wdrożeń jesienią 2019 r.


Mapa Leśnik+ umożliwia m.in.:

 • wizualizację stanów magazynowych (lokalizacja drewna na podstawie współrzędnych GPS);
 • podgląd szkiców odnowieniowych i zrębowych wykonanych w szkicowniku leśniczego przez wszystkich użytkowników;
 • tworzenie dowolnych szkiców;
 • wizualizację danych opisu taksacyjnego, planów oraz innych danych opisowych;
 • wyszukiwanie (z tabel bazy SILP) wydzieleń na podstawie zadanych parametrów;
 • wizualizację aktualnych i historycznych stanów magazynowych (np. sprzedaż na asygnaty z ostatnich 30 dni);
 • podgląd  warstwy Lasów Niepaństwowych oraz danych z WMS OpenStreetMap.

          


W 2020 r. została opracowana odrębna wersja programu Leśnik+ zapewniająca wsparcie dla pomiarów fotometrycznych, które mogą być potencjalnie wykorzystywane podczas odbiórki drewna.

We wrześniu 2021r. Zakład Informatyki Lasów Pańśtwowych udostępnił do wdrożeń kolejną aplikację do obsługi szacunków brakarskich Brakarz +. Program ten może być uruchomiony zarówno z poziomu urządzeń mobilnych, jak też poprzez przeglądarkę np. na stanowisku leśniczego. Brakarz + został stworzony w technologii webowej PWA (Progressive Web Application) pozwajającej na krzoystanie zarówno z przeglądarki internetowej na stanowisku leśniczego, jak i na urządzeniu mobilnym z dowolnym systemem opreracyjnym. Podstawowym założeniem przy realizacji projektu Brakarz+ jest zapewnienie poprawnego działania w trybie offline.

W ramach realizacji zlecenia z DGLP, pod koniec 2021 r. ZILP przystąpił do integracji systemu Panel Leśnik+ (służącego do zarządzania rejestratorami) z danymi w systemie LAS. Celem tego projektu jest automatyzacja i uproszczenie procesu zarządzania urządzeniami mobilnymi w nadleśnictwach i zapewnienie:

 • pełnej spójności danych pomiędzy systemem LAS, Panelem Leśnik+ i aplikacjami rejestratora leśniczego w zakresie listy aktywnych leśnictw i rejestratorów, danych o aktywnych użytkownikach systemu LAS i przypisanych leśnictwach;
 • zdalnej i w pełni automatycznej inicjalizacji ustawień konfiguracyjnych w Leśniku+ z poziomu Panelu Leśnik+;
 • możliwości przełączania się między wieloma leśnictwami w Leśniku+ (dzięki tej funkcjonalności rozwiązany zostanie problem udostępniania dodatkowych rejestratorów na czas zastępstw oraz problemów z ciągłą zmianą konfiguracji rejestratorów do pracy podleśniczych w kilku leśnictwach).


W sierpniu 2022 r. ZILP opracował i przekazał do testów akceptacyjnych Leśnika+ z obsługa modułu DOR/WR. W ramach tych prac udostępniono szereg zupełnie nowych funkcjonalności, jak np.:

 • automatyczne dodawania pozycji na WR na odstawie danych z DOR,
 • automatyczne dodawanie powtarzających się czynności w wybranym okresie.

Realizacja modułów DOR/WR jest zwieńczeniem procesu przeniesienia wszystkich funkcjonalności programu Leśnik z platformy Windows Mobile na platformę Android, co w efekcie umożliwia odejście i zamknięcie wsparcia dla starej technologii.

 

 


W najbliższej perspektywie, Zakład Informatyki Lasów Państwowych będzie realizował kolejne nowe moduły w aplikacjach mobilnych, w tym m.in.:

 • archiwum „Historii pracy:;
 • kwit wywozowy w wersji elektronicznej;
 • rozwój Mapa+:
 • dodanie pełnego opisu taksacyjnego, pełnego systemu planów i grup powierzchni w zakresie obszarów chronionych,
 • dane opisowe będzie można przeszukiwać i wizualizować wyniki na mapie
 • wprowadzanie dokumentów KW/KP, PP, AS z poziomu mapy,
 • agregowanie lokalizacji drewna w zależności od skali,
 • umożliwienie dowiązania dokumentacji fotograficznej,
 • narzędzie „go to” (prowadź do).

Mapa+ zostanie udostępniana również innym grupom użytkowników, jak np. ILP, kontrolujący, kierownictwo, inżynierowie nadzoru, itd.. Planowana funkcjonalność, w tej wersji aplikacji, będzie umożliwiała:

 • dostęp do magazynu drewna na potrzeby bieżących kontroli;
 • dostęp do systemu planów oraz szacunków brakarskich na potrzeby weryfikacji terenowej;
 • udostępnienie wysokorozdzielczych ortofotomap;
 • przeglądanie zleceń i zestawień prac;
 • możliwość zapisu i eksportu Track Log’u (np. na potrzeby ppoż);
 • aktualizacja LMN w oparciu o pomiary GPS a następnie generowanie dokumentów źródłowych modyfikacji opisu taksacyjnego.