e-Rejestr Gruntów

Internetowy rejestr sprzedawanych, zakupionych i zamienionych gruntów w jednostkach Lasów Państwowych

Panel kontrahenta

Dokumentacja do pobrania

Taksator

Oprogramowanie służące do sporządzania Planu Urządzania Lasu

Rejestrator

Zakład Informatyki Lasów Państwowych tworzy i utrzymuje oprogramowanie rejestratora leśniczego.

Wycena skradzionego drewna

Program służący do wyceny skradzionego drewna oparty o "tablice złodziejskie".

Wycena przedwcześnie wyciętego drzewostanu

Kalkulator do obliczania wysokości jednorazowych odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzewostanu.