Wydawca treści Wydawca treści

TAKSATOR Plany Uproszczone

Program do tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Od lipca 2023 roku program Taksator PU jest rozwijany w ramach Banku Danych o Lasach. Szczegóły projektu https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/taksator-pu. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać na adres bdl@bdl.lasy.gov.pl.

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.46

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Mapa PU 1.3.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.39

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.34

------------------------------------------------------------------------

Taksator - nowa wersja dodatku do pobrania Mapa PU 1.1.0

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.31

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.27

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.24

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.21

Do aplikacji Taksator PU 2.0.21 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.20

Aplikacja Mapa PU pozostaje w wersji 1.0.4

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.16

Do aplikacji Taksator PU 2.0.16 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.12

Do aplikacji Taksator PU 2.0.12 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.5

Do aplikacji Taksator PU 2.0.5 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.5 (beta)

Do aplikacji Taksator PU 2.0.5 beta została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.2 beta służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

Opublikowanie aplikacji w wersji beta ma na celu umożliwienie Wykonawcom uproszczonych planów urządzania lasu zapoznania się z aplikacjami i zgłoszenie ewentualnych uwag do ich funkcjonalności lub błędów działania.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone - Lista tabel SWDE niezbędnych w celu wykonania importu w aplikacji

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.13.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.11.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.4

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.3

Aktualna Instrukcja użytkownika jest dostępna w programie.

Lista wprowadzonych zmian:

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy generowaniu tabel powierzchniowo - miąższościowych.
 2. Modyfikacja przy tworzeniu adresu leśnego oraz ORDER_KEY w tabeli F_ARODES.
 3. Poprawa generowania raportów z opisem taksacyjnym.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.1

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.8.1

 

Lista wprowadzonych poprawek:

 1. Dodano możliwość wprowadzania danych opisu taksacyjnego za pomocą kodów numerycznych.
 2. Dodano funkcję dzielenia baz danych na części oraz łączenia baz cząstkowych w jedną całość.
 3. Zmodyfikowano instrukcję użytkownika.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.04

Lista wprowadzonych poprawek:

 1. Raport "Opis taksacyjny": dodanie pola (opisowego) powierzchnie nie stanowiące wydzielenia
 2. Raport "Wyciąg z uproszczonego planu...": korekta wyglądu raportu (szerokości itp..)
 3. Zmiany czcionki okien aplikacji dla zgodności z Windows Vista
 4. Raport "Rejestr działek leśnych": poprawka obcinania wydruku ostatniego oddziału
 5. Raport "Opis taksacyjny" - dodanie pól: Cecha d-stanu, d-stany ochronne, przyczyna uszk., stopień uszk. (opcjonalnie)
 6. Ewidencja: Zabezpieczenie przeciwko wartościom NULL w polach F_AREA_USE_DIC.AREA_USE_NAME
 7. Raport: "Opis taksacyjny": zablokowanie wypisywania m3 dla zadań nie związanych z pozyskaniem
 8. Dodatkowe zabezpieczenia dla błędnych danych podczas importu z SWDE.