Wydawca treści Wydawca treści

Działalność Zakładu

Zakład Informatyki Lasów Państwowych zajmuje się wdrażaniem nowych oraz modernizacją istniejących rozwiązań informatycznych w całym PGL LP.

Podstawowym  zadaniem  Zakładu jest utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, który funkcjonuje w Lasach Państwowych od lat 90-tych XX wieku i obejmuje swoim zakresem wszystkie szczeble organizacyjne LP (biuro Dyrekcji Generalnej w Warszawie, biura Dyrekcji Regionalnych, Nadleśnictwa, Leśnictwa oraz Zakłady o zasięgu krajowym i regionalnym).

Doskonalimy już istniejące programy, tworzymy nowe, szkoląc jednocześnie pracowników LP, aby mogli z nich w pełni korzystać. Dbamy również o zakup najnowocześniejszych technologii, które usprawniają pracę w Lasach Państwowych na terenie całego kraju.

Z naszego  systemu  codziennie korzysta  ponad  25 tysięcy użytkowników.

 

Dewizą Zakładu jest otwarte i profesjonalne  podejście do wszystkich użytkowników i ich problemów.