Aktualności

Zakład Informatyki Lasów Państwach opracował oraz udostępnił dla wszystkich pracowników LP na platformie e-learningowej szkolenie o tematyce „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu”.

Praca

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr DZ.270.119.2020

Sposób dystrybucji e-faktur

Sposób dystrybucji e-faktur

Podpis elektroniczny - instrukcja

W związku z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZILP elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW, jako podstawowego narzędzia do rejestrowania i prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dokumenty wychodzące będą podpisywane cyfrowo przez Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych podpisem elektronicznym kwalifikowanym, który jest równoważny z odręcznym podpisem.