Aktualności

17 listopada 2021 r. w Sękocinie Starym odbyło się uroczyste wręczenie Kordelasa Leśnika Polskiego Teresie Lach, emerytowanej pracownicy Zakładu Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr DZ.270.34.2021

Sposób dystrybucji e-faktur

Sposób dystrybucji e-faktur

Podpis elektroniczny - instrukcja

W związku z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZILP elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW, jako podstawowego narzędzia do rejestrowania i prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dokumenty wychodzące będą podpisywane cyfrowo przez Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych podpisem elektronicznym kwalifikowanym, który jest równoważny z odręcznym podpisem.