Aktualności

Informujemy, że Zakład Informatyki Lasów Państwowych kolejny raz otrzymał certyfikat „Jestem Bezpieczny” potwierdzający zastosowanie zaleceń i wdrożenie opracowanej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz procedur zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Praca

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez LP licencji i subskrypcji oprogramowania Check Point”.

Sposób dystrybucji e-faktur

Sposób dystrybucji e-faktur

Podpis elektroniczny - instrukcja

W związku z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZILP elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW, jako podstawowego narzędzia do rejestrowania i prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dokumenty wychodzące będą podpisywane cyfrowo przez Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych podpisem elektronicznym kwalifikowanym, który jest równoważny z odręcznym podpisem.