Wydawca treści Wydawca treści

TAKSATOR

Oprogramowanie służące do sporządzania Planu Urządzania Lasu

Oprogramowanie TAKSATOR jest elementem kompleksowej koncepcji rozwiązania zagadnień urządzania lasu w systemie informatycznym Lasów Państwowych. Aplikacja umożliwia pobieranie danych z baz nadleśnictw na potrzeby prac urządzeniowych, tworzenie nowych opisów taksacyjnych wraz z zestawieniami określonymi w IUL oraz zapewnia właściwą wymianę danych do SILP.

Oprogramowanie jest wykorzystywane zarówno przez wykonawców planów UL jaki i nadzorujących poprawność ich sporządzania.

Program TAKSATOR jest własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i stanowi integralną część SILP. Nadzór nad merytoryczna poprawnością oprogramowania sprawuje Wydział Urządzania Lasu DGLP, obsługą informatyczną zajmuje się ZILP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z  Tomaszem Grzegorzewiczem

 

Do pobrania:

Taksator 6.0 - wersja (6.0.632)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.626)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.624)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.616)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.606)