Wydawca treści Wydawca treści

Leśnik+

Realizując dyspozycję Dyrekcji Generalnej LP przekazaną pismem zn. spr.: EI.0441.8.2019 z dn. 24.06.2019 r. Zakład Informatyki Lasów Państwowych publikuje wykaz minimalnych wymagań sprzętowych rejestratorów leśniczego dla urządzeń i drukarek mobilnych oraz procedurę uzyskania rekomendacji zgodności z wymogami technicznymi dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz drukarek mobilnych, do pracy z wykorzystaniem aplikacji „Leśnik+”.

Pliki do pobrania - aktualne:

Pliki do pobrania - archiwalne: