Asset Publisher Asset Publisher

TAKSATOR Plany Uproszczone

Program do tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Program TAKSATOR - Plany Uproszczone został opracowany w celu umożliwienia wprowadzania, przetwarzania i udostępniania danych zbieranych podczas tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Program umożliwia eksport danych w formacie zgodnym z bazą danych LAS systemu informatycznego Lasów Państwowych, co pozwala na gromadzenie danych o lasach różnych form własności w jednolitej strukturze. W programie zastosowano identyczne listy kodów jak w bazie danych systemu LAS i w programie TAKSATOR dla Lasów Państwowych. Zastosowano również analogiczne kontrole logiczne, sprawdzające poprawność danych ograniczając je do takiego zakresu, który odpowiada węższemu zakresowi danych zbieranych podczas opracowywania uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Wszystkie te działania mają na celu ujednolicenie sposobu zbierania danych o zasobach leśnych w skali całego kraju, dowolną wymianę tych informacji pomiędzy różnymi bazami danych i systemami informatycznymi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Panem  Tomaszem Grzegorzewiczem

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.46

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Mapa PU 1.3.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.39

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.34

------------------------------------------------------------------------

Taksator - nowa wersja dodatku do pobrania Mapa PU 1.1.0

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.31

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.27

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.24

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.21

Do aplikacji Taksator PU 2.0.21 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.20

Aplikacja Mapa PU pozostaje w wersji 1.0.4

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.16

Do aplikacji Taksator PU 2.0.16 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.12

Do aplikacji Taksator PU 2.0.12 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.5

Do aplikacji Taksator PU 2.0.5 została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.4 służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v2.0.5 (beta)

Do aplikacji Taksator PU 2.0.5 beta została dołączona aplikacja Mapa PU 1.0.2 beta służąca do tworzenia map do uproszczonych planów.

Opublikowanie aplikacji w wersji beta ma na celu umożliwienie Wykonawcom uproszczonych planów urządzania lasu zapoznania się z aplikacjami i zgłoszenie ewentualnych uwag do ich funkcjonalności lub błędów działania.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone - Lista tabel SWDE niezbędnych w celu wykonania importu w aplikacji

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.13.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.11.0

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.4

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.3

Aktualna Instrukcja użytkownika jest dostępna w programie.

Lista wprowadzonych zmian:

 1. Poprawa błędu pojawiającego się przy generowaniu tabel powierzchniowo - miąższościowych.
 2. Modyfikacja przy tworzeniu adresu leśnego oraz ORDER_KEY w tabeli F_ARODES.
 3. Poprawa generowania raportów z opisem taksacyjnym.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.9.1

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.0.8.1

 

Lista wprowadzonych poprawek:

 1. Dodano możliwość wprowadzania danych opisu taksacyjnego za pomocą kodów numerycznych.
 2. Dodano funkcję dzielenia baz danych na części oraz łączenia baz cząstkowych w jedną całość.
 3. Zmodyfikowano instrukcję użytkownika.

------------------------------------------------------------------------

Taksator - Plany Uproszczone v1.04

Lista wprowadzonych poprawek:

 1. Raport "Opis taksacyjny": dodanie pola (opisowego) powierzchnie nie stanowiące wydzielenia
 2. Raport "Wyciąg z uproszczonego planu...": korekta wyglądu raportu (szerokości itp..)
 3. Zmiany czcionki okien aplikacji dla zgodności z Windows Vista
 4. Raport "Rejestr działek leśnych": poprawka obcinania wydruku ostatniego oddziału
 5. Raport "Opis taksacyjny" - dodanie pól: Cecha d-stanu, d-stany ochronne, przyczyna uszk., stopień uszk. (opcjonalnie)
 6. Ewidencja: Zabezpieczenie przeciwko wartościom NULL w polach F_AREA_USE_DIC.AREA_USE_NAME
 7. Raport: "Opis taksacyjny": zablokowanie wypisywania m3 dla zadań nie związanych z pozyskaniem
 8. Dodatkowe zabezpieczenia dla błędnych danych podczas importu z SWDE.