Wydawca treści Wydawca treści

Awaryjna linia ZILP

W dniu 21.07.2016 r. w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych uruchomiony został alarmowy telefon serwisowy +48 22 270 71 28 dedykowany do zgłaszania awarii systemu (skutkujących brakiem dostępności systemu lub jego części)  poza godzinami pracy ZILP tj. po godz. 16.00.

Awarie w godzinach pracy Zakładu bądź incydenty o mniejszym znaczeniu prosimy zgłaszać w dotychczasowy sposób tj. za pomocą Systemu Zgłaszania Błędów i Modyfikacji.