Aktualności Aktualności

Testy produkcyjne metody odbiórki drewna stosowego i kłodowanego

Realizując Decyzję nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31.01.2020 oraz późniejsze Decyzje 66/2020 oraz 25/2022, Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Kostki Wisińskiego wprowadził zmiany w aplikacji Leśnik+, które umożliwiły współpracę z oprogramowaniem zewnętrznej firmy służącym do pomiarów fotometrycznych drewna.

Zmiany w Leśnik+ wykonano w taki sposób, aby istniała możliwość wymiany danych pomiędzy dwoma systemami: dla pomiarów stosów oraz drewna wielkowymiarowego kłodowanego.

Przy integracji przyjęto założenia:

1. Aplikacja zewnętrznej firmy musi być zintegrowana z oprogramowaniem aplikacji rejestratora Leśniczego tak, aby wyniki pomiaru mogły być automatycznie transmitowane do aplikacji Leśnik+.

2. Aplikacja musi umożliwiać działanie w trybie „offline”, tzn. musi istnieć możliwość przeprowadzenia całego pomiaru i zapisanie wyników w aplikacji Leśnik+ bezpośrednio w lesie, przy stosie, bez dostępu do Internetu.

     

3. Sposób obsługi systemu przez leśniczego musi być maksymalnie prosty, co w praktyce sprowadza się do tego, że wprost z poziomu ROD i konkretnego stosu jest możliwe dokonanie pomiaru w aplikacji Leśnik+ gdzie jest dostępny przycisk „Pomiar FOTO”, który uruchamia cały proces pomiaru kończący się zapisaniem wyników.

W 2020 roku testy tego rozwiązania prowadziło Nadleśnictwo Nowe Ramuki (RDLP Olsztyn), oraz Nadleśnictwo Zdrojowa Góra (RDLP Piła).

Do przeprowadzenia testów aplikacji Leśnik+ z zewnętrznym oprogramowaniem służącym do pomiarów fotometrycznych drewna ZILP zakupił 2 miesięczną licencję oprogramowania TIMBETER.

W maju 2022 roku przeprowadzono szkolenia i rozpoczęto testy produkcyjne w Nadleśnictwach Zamrzenica (RDLP Toruń), Gorlice (RDLP Kraków) oraz Zaporowo (RDLP Olsztyn), które zostały zakończone 31 lipca 2022 roku.

Ogólne zestawienie wyników z przeprowadzonych testów:

 1. Wykonano 1054 pomiary.
 2.  Objętość pomierzonego drewna w (m3p):
  18342,39 (ręczny), 19507,98 (foto).
 3. Sumaryczne czasy wykonanych pomiarów (godziny i minuty):
  58:51 (ręczny), 85:30 (foto).
 4. Średnie wielkości pojedynczych stosów (m3p):
  17,43 (ręczny), 18,50 (foto).
 5. Średnie czasy pomiarów pojedynczych stosów (minuty i sekundy):
  3:20 (ręczny), 4:56 (foto).

Szczegółowy raport z testów został przekazany 8 sierpnia 2022 roku do DGLP w Warszawie.