Aktualności Aktualności

Pracownicy Zakładu Informatyki Lasów Państwowych zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy

W dniach 18-19 maja 2023 roku pracownicy Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, odbyli szkolenie w zakresie reagowania na sytuacje awaryjne i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej, w sytuacjach kryzysowych.

Szczególny nacisk został położony na ćwiczenia praktyczne, obejmujące resuscytację krążeniowo-oddechową oraz obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Przeprowadzone szkolenie było wynikiem potrzeb oraz realizuje Zarządzenie nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 21.12.2022 r.