Aktualności Aktualności

Elektroniczna Książka Polowań

W dniu 1 kwietnia 2022 roku w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych został uruchomiony system umożliwiający zarządzanie i ewidencję pobytu na polowaniu, w którego skład wchodzi ogólnodostępna aplikacja mobilna.

Aplikacja umożliwia myśliwym, którzy mają aktywne upoważnienie do polowania między innymi: przegląd książki polowań, wpisanie się na polowanie, złożenie meldunku z polowania, sprawdzenie stanu upoważnienia. Aplikacja jest przygotowana na urządzenia obsługiwane przez system android i jest dostępna na naszej stronie. TUTAJ LINK