Aktualności Aktualności

Wyłączenie Centrum Podstawowego

Brak dostępu do SILP, SILPweb, BO, Transfery, Telefonia IP, Strony internetowe, VPN, itd.

Informujemy, że w dniach 25.10.2019 (piątek) - 26.10.2019 (sobota) odbędzie się okresowy, roczny przegląd serwerowni Centrum Podstawowego (CP). Z przeglądem związane jest wyłączenie systemów znajdujących się w CP. W trakcje wyłączenia zostaną przeprowadzone testy przełączenia i funkcjonowania części krytycznych usług SILP do Centrum Zapasowego (CZ).

W związku z powyższym, od piątku 25.10.2019 od godz. 15:30 nastąpi przerwa w dostępie do usług świadczonych w CP, w szczególności:

 • SILP
 • SILPweb
 • Business Objects
 • Transfery rejestratorów
 • Internet z sieci WAN (z jednostek LP)
 • Strony internetowe jednostek
 • Dostęp z VPN do WAN
 • Poczta e-mail
 • Telefonia IP
 • EZD
 • DNS w jednostkach które pozbyły się swojego kontrolera AD
 • inne usługi centralne