Asset Publisher Asset Publisher

Prace nad nową aplikacją na Rejestrator Leśniczego

Informujemy, że na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zakład Informatyki Lasów Państwowych jest w trakcie budowy aplikacji w ramach projektu strategicznego „Technologie mobilne - opracowanie nowej funkcjonalności i interfejsu w aplikacjach mobilnych". Efektem projektu ma być wdrożenie oprogramowania na rejestratory (smartfony/tablety) na platformie Android/Windows.

Przesłankami do rozpoczęcia realizacji tego projektu była konieczność dostarczenia najnowocześniejszych technologii do leśnictw oraz poprawienie ergonomii pracy. Istotnym impulsem do podjęcia tych działań jest także zapowiadane przez firmę Microsoft zakończenie okresu rozszerzonego wsparcia od 14.01.2020 r. dla platformy Windows Embedded Handheld 6.5.x (niższe wersje Windows Mobile pozostaną bez wsparcia producenta już wcześniej). W związku z powyższym, w perspektywie kilku lat należy spodziewać się zastąpienia dotychczasowych urządzeń nowym sprzętem. Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój smartfonów i tabletów z systemami Android i Windows Phone. Urządzenia te stają się coraz bardziej uniwersalne, w związku z czym można wyobrazić sobie możliwość wykorzystania ich jednocześnie w roli rejestratora leśniczego, smartfonu/tabletu, a nawet stacji roboczej.

W ramach projektu strategicznego „Technologie mobilne" opracowano wiosną br. prototyp oprogramowania dla leśniczych do rejestracji wybranych elementów z procesu obrotu drewna. Prototyp aplikacji powstał  zarówno na platformie Android jak i Windows Phone/8.1/10. Testy tej makiety oprogramowania zostały już zakończone i miały na celu potwierdzenie, że obsługa programu będzie możliwa wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego (bez klawiatury).

Budowa, testowanie i wdrożenie produkcyjne pełnej funkcjonalności nowej aplikacji potrwa zapewne około dwóch lat. Jednocześnie dotychczasowe aplikacje leśniczego na platformie Windows Mobile będą cały czas rozwijane. W dalszej perspektywie przewidywane  jest kilkuletnie, równoległe funkcjonowanie dotychczasowych i przyszłych rejestratorów. Wymiana sprzętu i aplikacji ma przebiegać w sposób ewolucyjny. 

Wdrożenie aplikacji w pełnej funkcjonalności (wraz z elementami Notatnika oraz Brakarza) powinno zakończyć się do końca 2016 roku.

Dbając o jak najlepszą jakość produktu oraz użyteczność, Zakład Informatyki Lasów Państwowych zamierza zaangażować potencjalnych użytkowników w proces tworzenia aplikacji. W związku z tym na stronie internetowej ZILP w zakładce Oprogramowanie / Rejestrator na bieżąco będą publikowane informacje o postępach prac jak również ich statusie.

Jednocześnie w miarę postępu prac programistycznych i kończeniem poszczególnych etapów, w powyższej zakładce będą udostępniane kolejne wersje testowe oprogramowania w wersji beta.

Kolejne wersje oprogramowania wraz z opisem będą udostępniane w zakładce Oprogramowanie / Rejestrator / Aplikacja do pobrania. O możliwości pobrania kolejnych wersji aplikacji testowej (demo) będziemy informować na bieżąco, a nowsze wersje będą publikowane sukcesywnie wraz z kluczowymi zmianami w oprogramowaniu.

W celu usprawnienia komunikacji i wymiany informacji z osobami bezpośrednio zainteresowanymi w proces budowy aplikacji, na forum dyskusyjnym pod adresem rejestrator.lasy.gov.pl, została uruchomiona dodatkowa kategoria „Nowy rejestrator Leśniczego". Taki przepływ informacji pozwoli w przystępny i przyjazny sposób prowadzić prace projektowe oraz ułatwi przepływ informacji.

Błędy i propozycje modyfikacji można również zgłaszać na adres mailowy rejestrator@zilp.lasy.gov.pl

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do testowania (w szczególności leśniczych), co w znaczny sposób ułatwi prace nad rozwojem aplikacji. Dodatkowo wszelkie sugestie i uwagi zgłaszane przez testerów będą miały znaczący wpływ na jakość budowanego oprogramowania.

Spośród chętnych do testowania zostanie wyłoniona grupa tak zwanych beta testerów, którzy we współpracy z Zakładem Informatyki LP i Zespołem ds. aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego, na bieżąco będą weryfikować użyteczność oraz funkcjonalność przyjętych założeń i rozwiązań.

W tym celu pod adresem rejestrator.zilp.lasy.gov.pl udostępniony został formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe i niezbędne informacje tj. jednostka, imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu (dostęp do formularza dla Leśniczych możliwy jest poprzez link znajdujący się w Portalu Leśniczego) . Do grupy wyłonionych tą droga testerów, przesyłane będą na bieżąco drogą mailową informacje o nowych wersjach oprogramowania i zmianach. Informacje te będą przesyłane niezależnie od informacji publikowanych na stronie www ZILP.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji i udziału w testach.