Asset Publisher Asset Publisher

Instrukcja weryfikacji autentyczności złożenia podpisu elektronicznego

W związku z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZILP elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW, jako podstawowego narzędzia do rejestrowania i prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dokumenty wychodzące będą podpisywane cyfrowo przez Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych podpisem elektronicznym kwalifikowanym, który jest równoważny z odręcznym podpisem.

W celu weryfikacji autentyczności podpisu elektronicznego można skorzystać, bez opłat z portalu internetowego https://www.webnotarius.pl/sprawdz-dokument/

1. Po otworzeniu strony klikamy przycisk „Wybierz plik".

2. Po jego uruchomieniu otworzy się okno z poleceniem zaznaczenia pliku do weryfikacji. Jako pierwszy podpinamy plik z rozszerzeniem .XADES, w który to jest formatem zapisu podpisu kwalifikowanego.

3. Po wczytaniu pliku .XADES klikamy przycisk „Wybierz".

4. Po jego uruchomieniu otworzy się okno z poleceniem zaznaczenia dokumentu, który chcemy poddać weryfikacji.

5. Po wczytaniu dokumentu w formacie .PDF klikamy przycisk „Weryfikuj".

6. Następnie na ekranie pojawi się informacja z wynikiem weryfikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. podpisu cyfrowego oraz kto podpisał dokument klikamy przycisk „Pokaż podsumowanie".