Działalność zakładu

Zakład Informatyki Lasów Państwowych zajmuje się wdrażaniem nowych oraz modernizacją istniejących rozwiązań informatycznych w całym PGL LP.

Organizacja zakładu

Struktura organizacyjna Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

Historia zakładu

Zakład Informatyki Lasów Państwowych powstał w 2004 r. na mocy Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r. jako jednostka organizacyjna o zasięgu krajowym.

Certyfikat bezpieczeństwa

Informujemy, że Zakład Informatyki Lasów Państwowych kolejny raz otrzymał certyfikat „Jestem Bezpieczny” potwierdzający zastosowanie zaleceń i wdrożenie opracowanej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz procedur zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych.