Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat "Jestem Bezpieczny"

Informujemy, że Zakład Informatyki Lasów Państwowych kolejny raz otrzymał certyfikat „Jestem Bezpieczny” potwierdzający zastosowanie zaleceń i wdrożenie opracowanej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz procedur zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Proces weryfikacji został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną w oparciu o audyt ochrony fizycznej, wywiad z pracownikami Zakładu oraz weryfikację przetwarzanych zbiorów danych osobowych.

Weryfikacja ta została przeprowadzona w związku z przejęciem przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych odpowiedzialności za powierzone mu dane osobowe jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zawartych w SILP tych jednostek – zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r.

Certyfikat Bezpieczeństwa - Jestem Bezpieczny