Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
+48 22 270 71 00, IP: 1828100
fax + 48 22 468 09 51

Sękocin Stary,
ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

NIP: 7282511300

Dyrektor
Dariusz Gąsiorowski
IP 1828121

DC - Samodzielne stanowisko ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
phone-abbreviation: +48 885 150 177

DK - Księgowość, kadry

Jolanta Więciorek
Główny Księgowy
phone-abbreviation: IP: 1828611, +48 22 270 71 11, + 48 600 205 281
Hubert Mierzejewski
Starszy specjalista ds. kadr i płac
phone-abbreviation: IP: 1828612, +48 22 270 71 12, + 48 600 205 298
Dominika Zdziebczyńska-Dobrzyńska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: IP: 1828613, +22 270 71 13,+ 48 603 205 924
Magdalena Sznurowska-Cymerman
Starsza księgowa
phone-abbreviation: IP: 1828614, +48 607 610 885
Beata Cichowicz
Starsza księgowa
phone-abbreviation: + 48 607 310 470
Adrianna Szlassa
Księgowy
phone-abbreviation: +48 885 150 168

K - Kancelaria, administracja i BHP

Dorota Żurek
Kierownik zespołu Kancelaria
phone-abbreviation: IP: 1828100, +48 270 71 00, +48 885 150 170
Marta Płużyczka
Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych
phone-abbreviation: IP: 1828592, +48 22 270 71 92, +48 600 205 282

DZ - Zespół ds. zamówień publicznych

Michał Lachowski
Kierownik zespołu ds. zamówień publicznych.
phone-abbreviation: +48 605 205 884

ZW - Zespół ds. projektowania, budowy i wdrażania systemów informatycznych

Michał Dobrzyński
Kierownik zespołu ds. projektowania, budowy i wdrażania systemów informatycznych
phone-abbreviation: +22 270 71 81; +48 885 150 171, IP: 1828581
Mariusz Dobrowolski
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828560, +48 600 205 284
Justyna Makowska
Projektant systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828583, +48 22 270 71 83, +48 600 205 289
Ewa Pirogow
Specjalista ds. testów i wdrożeń
phone-abbreviation: IP: 1828587; +22 270 71 87, +48 603 205 675
Katarzyna Derek
Specjalista ds. testów i wdrożeń oprogramowania
phone-abbreviation: IP: 1828586, + 22 270 71 86; + 48 669 504 540
Maria Surewicz-Żurawel
Specjalista ds. Leśnej Mapy Numerycznej
phone-abbreviation: IP: 1828585, +22 270 71 85; +48 515 153 541
Adam Rybicki
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828580, +48 22 270 71 80, +48 607 310 393
Łukasz Celeda
Starszy referent
phone-abbreviation: +48 603 205 879
Michał Matraszek
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: + 48 885 150 169
Elżbieta Filochowska
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: +48 605 205 839
Krystyna Falkowska-Flak
Specjalista ds. wsparcia z zakresu kadr i płac
phone-abbreviation: 515153414
Elżbieta Kędziora
Specjalista ds. wsparcia z zakresu gospodarki leśnej
phone-abbreviation: 881081468

ZS - Samodzielne stanowisko ds. rozwoju iutrzymania elektronicznych systemów sprzedaży drewna i pomocy publicznej

Katarzyna Dzięgielewska
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828531, nr zew. +48222707131

ZU - Zespół ds. utrzymania systemów, infrastruktury oraz bezpieczeństwa informatycznego

Michał Cofalski
Kierownik zespołu ds. utrzymania systemów, infrastruktury oraz bezpieczeństwa informatycznego
phone-abbreviation: IP: 1828594, +48 22 270 71 94, +48 600 205 297
Katarzyna Maroszek
Specjalista ds. Danych Stałych Globalnych SILP
phone-abbreviation: IP: 1828595, +48 22 270 71 95, +48 885 150 167
Łukasz Sawa
Specjalista ds. stron internetowych
phone-abbreviation: IP: 1828597, +48 22 270 71 97, +48 603 205 384
Piotr Szwarc
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828593; +22 270 71 93; +48 603 201 022
Tomasz Stankiewicz
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828598; + 22 270 71 98; +48 603 205 220
Bartosz Zabłocki
Specjalista ds. administracji SILP
phone-abbreviation: IP: 1828591, +48 22 270 71 91, +48 605 502 545

ZK - Zespół Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej

Michał Kowalski
Starszy specjalista ds. Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej
phone-abbreviation: IP: 1828596, +48 22 270 71 96, +48 600 238 963

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
phone-abbreviation: IP: 1828100, +48 270 71 00