Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
+48 22 270 71 00, IP: 1828100
fax + 48 22 468 09 51

Sękocin Stary,
ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

NIP: 7282511300

Dyrektor
Dariusz Gąsiorowski
IP 1828121

DC - Samodzielne stanowisko ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
phone-abbreviation: +48 885 150 177

DK - Księgowość, kadry

Jolanta Więciorek
Główny Księgowy
phone-abbreviation: IP: 1828611, +48 22 270 71 11, + 48 600 205 281
Hubert Mierzejewski
Starszy specjalista ds. kadr i płac
phone-abbreviation: IP: 1828612, +48 22 270 71 12, + 48 600 205 298
Dominika Zdziebczyńska-Dobrzyńska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: IP: 1828613, +22 270 71 13,+ 48 603 205 924
Magdalena Sznurowska-Cymerman
Starsza księgowa
phone-abbreviation: IP: 1828614, +48 607 610 885
Beata Cichowicz
Starsza księgowa
phone-abbreviation: + 48 607 310 470
Adrianna Szlassa
Księgowy
phone-abbreviation: +48 885 150 168

K - Kancelaria, administracja i BHP

Dorota Żurek
Kierownik zespołu Kancelaria
phone-abbreviation: IP: 1828100, +48 270 71 00, +48 885 150 170
Marta Płużyczka
Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych
phone-abbreviation: IP: 1828592, +48 22 270 71 92, +48 600 205 282

DZ - Zespół ds. zamówień publicznych

Michał Lachowski
Kierownik zespołu ds. zamówień publicznych.
phone-abbreviation: +48 605 205 884

ZI - Zespół ds. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych

Tomasz Grudziński
Kierownik zespołu ds. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych

ZB - Zespół ds. budowy systemów informatycznych

Marcin Olejniczak
Kierownik zespołu ds. budowy systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828553; +48 22 270 71 53, + 48 668 521 398

ZW - Zespół ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych

Michał Dobrzyński
Kierownik zespołu ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych
phone-abbreviation: +22 270 71 81; +48 885 150 171, IP: 1828581
Mariusz Dobrowolski
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828560, +48 600 205 284
Justyna Makowska
Projektant systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828583, +48 22 270 71 83, +48 600 205 289
Ewa Pirogow
Specjalista ds. testów i wdrożeń
phone-abbreviation: IP: 1828587; +22 270 71 87, +48 603 205 675
Katarzyna Derek
Specjalista ds. testów i wdrożeń oprogramowania
phone-abbreviation: IP: 1828586, + 22 270 71 86; + 48 669 504 540
Maria Surewicz-Żurawel
Specjalista ds. Leśnej Mapy Numerycznej
phone-abbreviation: IP: 1828585, +22 270 71 85; +48 515 153 541
Adam Rybicki
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828580, +48 22 270 71 80, +48 607 310 393
Łukasz Celeda
Starszy referent
phone-abbreviation: +48 603 205 879
Michał Matraszek
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: + 48 885 150 169
Elżbieta Filochowska
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: +48 605 205 839
Krystyna Falkowska-Flak
Specjalista ds. wsparcia z zakresu kadr i płac
phone-abbreviation: 515153414
Elżbieta Kędziora
Specjalista ds. wsparcia z zakresu gospodarki leśnej
phone-abbreviation: 881081468

ZS - Zespół ds. rozwoju i utrzymania elektronicznych systemów sprzedaży drewna i pomocy publicznej

Cezary Godziszewski
Kierownik zespołu ds. rozwoju i utrzymania elektronicznych systemów sprzedaży drewna i pomocy publicznej
phone-abbreviation: IP: 1828530, nr zew. +48222707130
Katarzyna Dzięgielewska
Analityk systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828531, nr zew. +48222707131

ZU - Zespół ds. utrzymania systemów informatycznych

Michał Cofalski
Kierownik zespołu ds. utrzymania systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828594, +48 22 270 71 94, +48 600 205 297
Katarzyna Maroszek
Specjalista ds. Danych Stałych Globalnych SILP
phone-abbreviation: IP: 1828595, +48 22 270 71 95, +48 885 150 167
Teresa Lach
Projektant systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828590, +48 22 270 71 90, +48 600 205 291
Łukasz Sawa
Specjalista ds. stron internetowych
phone-abbreviation: IP: 1828597, +48 22 270 71 97, +48 603 205 384
Piotr Szwarc
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828593; +22 270 71 93; +48 603 201 022
Tomasz Stankiewicz
Specjalista ds. utrzymania systemów informatycznych
phone-abbreviation: IP: 1828598; + 22 270 71 98; +48 603 205 220
Bartosz Zabłocki
Specjalista ds. administracji SILP
phone-abbreviation: IP: 1828591, +48 22 270 71 91, +48 605 502 545

ZK - Zespół Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej

Michał Kowalski
Starszy specjalista ds. Kompetencji Informatycznych Straży Leśnej
phone-abbreviation: IP: 1828596, +48 22 270 71 96, +48 600 238 963

Zespół ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Mariusz Dobrowolski
Przewodniczący
phone-abbreviation: 600205284
Katarzyna Osińska
Koordynator
phone-abbreviation: 601921066
Krystyna Falkowska-Flak
Członek
phone-abbreviation: 515153414
Wojciech Górka
Członek
phone-abbreviation: 876419002
Irena Hoffer
Członek
phone-abbreviation: 694449436
Katarzyna Lis
Członek
phone-abbreviation: 664050007
Stanisława Linhard
Członek
phone-abbreviation: 915790950
Ewa Olejnik
Członek
phone-abbreviation: 943512517
Sławomir Pieczka
Członek
phone-abbreviation: 608669193
Wojciech Pranke
Członek
phone-abbreviation: 600221122
Aneta Stańkowska
Członek
phone-abbreviation: 603420870
Celina Wielkowska
Członek
phone-abbreviation: 29 7429526
Marek Zeller
Członek
phone-abbreviation: 22 7845636
Jacek Krzyżanowski
Członek
phone-abbreviation: 523817380

Zespół ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych

Leszek Rząsa
Przewodniczący
phone-abbreviation: 616684484
Andrzej Brak
Członek
phone-abbreviation: 510068611
Rafał Brudziński
Członek
phone-abbreviation: 697837820
Piotr Kyc
Członek
phone-abbreviation: 713771709
Wojciech Pardus
Członek
phone-abbreviation: 583212224
Witold Witosza
Członek
phone-abbreviation: 794734006
Grzegorz Socha
Członek
phone-abbreviation: 661121382

Zespół ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

Cezary Godziszewski
Przewodniczący
phone-abbreviation: Tel.: IP: 182 85 30; +22 270 71 30; +48 600 205 295
Andrzej Uchman
Koordynator
phone-abbreviation: 22 5898206
Arkadiusz Dudek
Członek
phone-abbreviation: 32 6094561
Katarzyna Dzięgielewska
Członek
phone-abbreviation: Tel.: IP: 182 85 31; +22 270 71 31;
Michał Mendyk
Członek
phone-abbreviation: 672124844
Marcin Pelcner
Członek
phone-abbreviation: 61 2971349
Przemysław Rojek
Członek
phone-abbreviation: 895210152
Tomasz Sobol
Członek
phone-abbreviation: 126305217
Tomasz Świca
Członek
phone-abbreviation: 815327031

Zespół ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych

Modest Winkowski
Przewodniczący
phone-abbreviation: 616684470
Katarzyna Osińska
Koordynator
phone-abbreviation: 601921066
Elżbieta Filochowska
Członek
phone-abbreviation: 605205839
Jan Filoda
Członek
phone-abbreviation: 672551825
Hubert Kowalczyk
Członek
phone-abbreviation: 91 4328782
Krzysztof Matuszak
Członek
phone-abbreviation: 61 2936425
Józef Wysocki
Członek
phone-abbreviation: 552439480

Zespół ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego

Artur Andrzejewski
Przewodniczący
phone-abbreviation: 58 3212297
Marek Wirowski
Koordynator
phone-abbreviation: 600205293
Andrzej Dańczyszyn
Członek
phone-abbreviation: 29 6795221
Tomasz Majerowski
Koordynator
phone-abbreviation: 692967355
Tomasz Drzewicki
Członek
phone-abbreviation: 663127864
Michał Fabrowski
Członek
phone-abbreviation: 61 6684472
Michał Gubała
Członek
phone-abbreviation: 603880282
Przemysław Kuczyński
Członek
phone-abbreviation: 94 3726373
Marcin Rutkowski
Członek
phone-abbreviation: 600071989
Paweł Szczygielski
Członek
phone-abbreviation: 85 7312870
Maciej Włodarczak
Członek
phone-abbreviation: 61 8137791

Zespół ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne)

Tomasz Mańkowski
Przewodniczący
phone-abbreviation: 91 4328725
Witold Majsterkiewicz
Koordynator
phone-abbreviation: 608088901
Łukasz Adamczyk
Członek
phone-abbreviation: IP: 1118571
Łukasz Gorczyński
Członek
phone-abbreviation: 609094141
Marcin Lach
Członek
phone-abbreviation: 58 3212293
Tomasz Mankiewicz
Członek
phone-abbreviation: 672124844
Jacek Osiński
Członek
phone-abbreviation: 91 432 87 25
Łukasz Żak
Członek
phone-abbreviation: 606725873

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Krokowska
Specjalista ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL
phone-abbreviation: IP: 1828100, +48 270 71 00