Oddział w Nowym Bedoniu Oddział w Nowym Bedoniu

Siedziba Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol

Dyrektor
Dariusz Gąsiorowski
IP 1828121

ZW - Zespół ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych

Mariusz Dobrowolski
Analityk systemów informatycznych
Tel.: IP: 1828560, +48 22 270 71 60, +48 600 205 284