Asset Publisher Asset Publisher

Zakup systemu ochrony antyspamowej i antywirusowej poczty LP - postępowanie po unieważnieniu postępowania DZ.270.29.2020 - DZ.270.119.2020

Postępowanie nr DZ.270.119.2020

Link do ogloszenia na stronie BIP

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne/pg_202106180283367858792

Data opublikowania: 2021/06/18
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/22

resources-to-get