Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego informuje, że:

 

Postępowania archiwalne znajdują się pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 15 września 2022 są publikowane na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zilp_lasy


Postępowania będące w toku niezakończone przed migracją na platformę zakupową znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zilp/zamowienia-publiczne