Asset Publisher Asset Publisher

Utrzymanie i rozwój Systemu LAS przez okres 24 miesięcy: DZ.270.34.2021

Postępowanie nr DZ.270.34.2021

Link do ogłoszenia na stronie BIP:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne/pg_202105140282731736115

Data opublikowania: 2021/05/14
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)

Komunikat Zamawiającego

Zmawiający informuje, że w  dniu 17 maja 2021 r. dokonał czynności technicznej polegającej na poprawieniu nieprawidłowego linku do załącznika nr 1 do SWZ.

W opublikowanej w dniu 14 maja 2021 r. SWZ po kliknięciu na link otwierał się błędnie załącznik nr 1 do OPZ a nie załącznik nr 1 do SWZ.

resources-to-get