Asset Publisher Asset Publisher

Odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez LP licencji i subskrypcji oprogramowania Check Point: DZ.270.103.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez LP licencji i subskrypcji oprogramowania Check Point”.