Asset Publisher Asset Publisher

Modernizacja środowiska systemu kopii zapasowych SILP - dostawa oprogramowania i urządzeń wraz z wdrożeniem - procedura po unieważnieniu postępowania: DZ.270.153.2019

Postępowanie nr DZ.270.153.2019

Link do ogłoszenia na BIP

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne/pg_202103240310832627314

Data opublikowania: 2021/03/24
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2021/06/17 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)

resources-to-get