Asset Publisher Asset Publisher

Kordelas Leśnika Polskiego dla Teresy Lach

17 listopada 2021 r. w Sękocinie Starym odbyło się uroczyste wręczenie Kordelasa Leśnika Polskiego Teresie Lach, emerytowanej pracownicy Zakładu Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.

To najwyższe branżowe wyróżnienie zostało nadane Teresie Lach przez p.o. dyrektora Józefa Kubicę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek Dariusza Gąsiorowskiego Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu osiągnięć podczas wieloletniej pracy i duży wkład w rozwój systemu informatycznego Lasów Państwowych.


foto: Tomasz Stankiewicz