Asset Publisher Asset Publisher

E-Learning "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu"

Zakład Informatyki Lasów Państwach opracował oraz udostępnił dla wszystkich pracowników LP na platformie e-learningowej szkolenie o tematyce „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu”.

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (edukacyjnej) i testu końcowego z możliwością pobrania certyfikatu.

Logowanie do platformy e-learningowej odbywa się z sieci WAN lub wykorzystując VPN, przy pomocy loginu i hasła domenowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniem.

Szkolenie dostępne jest pod adresem:

https://elearning.lasy.gov.pl/course/view.php?id=144