Asset Publisher Asset Publisher

Przerwa serwisowa dla: SILP, SILPweb - 27.07.2021 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00

Informacja przeznaczona dla użytkowników aplikacji SILP, SILPweb

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.07.2021 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00 będzie miała miejsce przerwa serwisowa dla SILP znakowy i SILPweb, w trakcie której zostanie udostępniony ptach 3.23d (do instalacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP) oraz nowa wersja SILPweb 2.29d.

Przygotowane zmiany będą dotyczyły:

 • M08 – modyfikacja wydruku faktur

Opis zmian: W ramach zadania wprowadzono zmiany:

 1. Modyfikacja mechanizmu dodawania nowych krajów do słownika;
 2. Wprowadzenie możliwości drukowania kodu kraju przed NIP na fakturze;
 3. Dodanie SWIFT do konta rachunku bankowego.
 • M09 – modyfikacja załącznika nr 4 do planu

Opis zmian: Modyfikacja w SILPweb załącznika nr 4 do planu:

 1. Dodanie kolumny ‘Zastępstwa’ - ilość etatów, które w SILPweb w module Planowanie wynagrodzeń w jednostce, mają w kolumnie "Zastępstwo" wartość „T”;
 2. Połączenie w jeden wiersz danych o robotnikach stałych i robotnikach sezonowych;
 3. Usunięcie wiersza ‘z podziału wyniku finansowego’; 4) Dodanie wiersza ‘MEDIANA WYNAGRODZENIA (bez etatów w zawieszeniu) „ – mediana liczona na podstawie symulowanej wartości płac pracowników w module SILPweb -> Planowanie wynagrodzeń w jednostce.
 • M11 - Modyfikacja aplikacji ACER do prowizorium planu na rok 2022

Opis zmian: Modyfikacja Acer:

 1. Umożliwienie korekty kosztu czynności przechodzących z ACER na „0”. Korekta dotyczy czynności: CWD-P, CWD-H, ZRYW PIL, ZRYW HARW.
 2. Umożliwienie korekty stawek dla czynności z ACER pod warunkiem, że dana czynność w polu C PAKIET ma wpisany pakiet UW.
 3. Uwzględnienie w kosztach pozyskania i zrywki dodatku górskiego.

Szczegóły dotyczące wdrożenia zostaną przekazane do Regionalnych Dyrekcji LP oraz Zakładów o zasięgu krajowym.