Aktualności Aktualności

Konferencja EZD w Lasach Państwowych

Zapraszam do udziału w Konferencji EZD - Nowa Perspektywa

Konferencja odbędzie się w dn. 25 – 26 września 2023 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33.

Głównym celem Konferencji jest podsumowanie procesu wdrożenia systemu EZD PUW w jednostkach Lasów Państwowych, zgromadzenie ekspertów oraz użytkowników zainteresowanych najnowszymi trendami, wyzwaniami i innowacjami związanymi z EZD. Konferencja zapewni platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk oraz nawiązania wartościowych kontaktów miedzy uczestnikami. Omówione zostaną regulacje prawne i wymogi związane z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją elektroniczną. W charakterze prelegentów dobrano ekspertów, przedstawicieli podmiotów publicznych,
uczestniczących w procesach legislacyjnych, elektronizacji obiegu i archiwizacji dokumentów.


Rejestracji na wydarzenie można dokonać na stronie www wydarzenia https://konferencjaezd.lasy.gov.pl/ do dnia 1 września 2023 r. Udział w Konferencji dla wszystkich zarejestrowanych i uczestniczących w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.