e-Rejestr Gruntów

Internetowy rejestr sprzedawanych, zakupionych i zamienionych gruntów w jednostkach Lasów Państwowych

Taksator

Program do tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Wycena skradzionego drewna

Program służący do wyceny skradzionego drewna oparty o "tablice złodziejskie".

Wycena przedwcześnie wyciętego drzewostanu

Kalkulator do obliczania wysokości jednorazowych odszkodowań za przedwczesny wyrąb drzewostanu.