Oddział w Nowym Bedoniu

Siedziba Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Zakład Informatyki Lasów Państwowych

+48 42 677 25 45, IP: 1828612

biuro@zilp.lasy.gov.pl

Nowy Bedoń,
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol


View Larger Map

Dyrektor

Piotr Smiatacz

IP 1828121

email

ZW - Zespół ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych

ZB - Zespół ds. budowy systemów informatycznych