Taksator

Oprogramowanie służące do sporządzania Planu Urządzania Lasu

Taksator PU

Program do tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Taksator PC

Program rozszerzający funkcjonalność programu TAKSATOR o możliwość rozplanowania cięć rębnych.