Aktualności

W dniu 18 października 2016 roku o godzinie 10:00 w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych odbyło się uroczyste nadanie imienia Stanisława Kostki Wisińskiego - twórcy Zakładu i jego pierwszego dyrektora. Z tej okazji przybyło wiele osób, które współpracowały ze Stanisławem Kostką Wisińskim na różnych etapach jego kariery zawodowej. Nie mogło też zabraknąć najbliższych - Pani Bogusławy Wisińskiej – wdowy po Stanisławie Kostce Wisińskim oraz córki - Pani Małgorzaty Staroń.

Sposób dystrybucji e-faktur

Sposób dystrybucji e-faktur

Podpis elektroniczny - instrukcja

W związku z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w ZILP elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW, jako podstawowego narzędzia do rejestrowania i prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dokumenty wychodzące będą podpisywane cyfrowo przez Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych podpisem elektronicznym kwalifikowanym, który jest równoważny z odręcznym podpisem.