Asset Publisher Asset Publisher

Aktualizacja Wzornika druków

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników odnośnie istniejących druków zostało zaktualizowane lub utworzone następne kilka tzw. aktywnych formularzy (do wypełnienia na komputerze). Są to druki:

  • 2.3.1 - Przyjęcie środka trwałego OT
  • 2.3.3 - Likwidacja środka trwałego/nietrwałego LN
  • 2.3.4 - Zmiana miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej ZM
  • 2.3.10 - Protokół odbioru robót
  • 2.4.1 - Zwrot materiału ZW
  • 2.4.2 - Rozchód wewnętrzny zmiana RW
  • 2.4.3 - Przesunięcie materiału MM
  • 2.4.4 - Wydanie materiału na zewnątrz WZ
  • 2.4.5 - Przyjęcie materiału z zewnątrz PZ
 

Wszystkie druki są do pobrania na stronie Wzornika druków.

Wzornik druków dostępny jest dla pracowników Lasów Państwowych korzystających z sieci WAN LP.