Asset Publisher Asset Publisher

Panel kontrahenta

Dokumentacja do pobrania

Aplikacja Panel Kontrahenta jest bezpłatnym rozwiązaniem przygotowanym przez Lasy Państwowe dla Kontrahentów, którego celem jest dalsza profesjonalizacja obsługi procesów biznesowych związanych ze obrotem drewnem.

Dostęp do aplikacji Panel Kontrahenta nadawany jest na postawie wypełnionego formularza, złożonego we właściwej jednostce Lasów Państwowych. Logując się do aplikacji użytkownik, posiada pełny dostęp do wszystkich raportów i danych w niej udostępnionych. Dostęp do aplikacji nadawany jest jedynie użytkownikom zgłoszonym na piśmie przez danego Kontrahenta.

Pobierz:

Przewodnik dla Kontrahenta / PDF / Wersja dokumentu 1.01

Usługa „Kwity wywozowe” - Specyfikacja Wejścia-Wyjścia / PDF /  Wersja dokumentu 1.0