Biuro ZILP w Sękocinie Starym

Siedziba Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Zakład Informatyki Lasów Państwowych

+48 22 270-71-00, IP: 1828100

fax + 48 22 468 09 51

biuro@zilp.lasy.gov.pl

Sękocin Stary,
ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

NIP: 728-251-13-00

Dyrektor

Piotr Smiatacz

IP 1828121

email

DL- Samodzielne stanowisko ds. utrzymania i rozwoju aplikacji LAS

DC - Samodzielne stanowisko ds. controllingu i wdrażania procedur ITIL

DM - Samodzielne stanowisko ds. modelowania procesów zachodzących w leśnictwie

DK - Księgowość, kadry i administracja

K - Kancelaria i BHP

DZ - Zespół ds. zamówień publicznych

ZI - Zespół ds. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa systemów informatycznych

ZB - Zespół ds. budowy systemów informatycznych

ZW - Zespół ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych

ZU - Zespół ds. utrzymania systemów informatycznych

Zespół ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Zespół ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych

Zespół ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

Zespół ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych

Zespół ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego

Zespół ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne)