Aktualności Aktualności

Wyłączenie Centrum Podstawowego w dniach 30.11.2018 - 02.12.2018

Przerwa w dostępie do usług świadczonych w CP - od piątku 30.11.2018 od godz. 15:30.

Informuję, że w dniach 30.11.2018 - 02.12.2018 odbędzie się okresowy, roczny przegląd serwerowni Centrum Podstawowego (CP). Z przeglądem związane jest wyłączenie systemów znajdujących się w CP. W trakcie wyłączenia zostaną przeprowadzone testy przełączenia i funkcjonowania części krytycznych usług SILP do Centrum Zapasowego (CZ).

W związku z powyższym, od piątku 30.11.2018 od godz. 15:30 nastąpi przerwa w dostępie do usług świadczonych w CP, w szczególności:

  • SILP LAS (SILP znakowy, SILPweb, Business Objects, transfery rejestratorowe)
  • Internet z sieci WAN (z jednostek LP)
  • Strony internetowe jednostek
  • Dostęp z VPN do WAN
  • Poczta e-mail
  • Telefonia IP
  • EZD
  • DNS w jednostkach które pozbyły się swojego kontrolera AD
  • inne usługi centralne